Poděkování (z došlých e-mailů a sms):

Vážená paní učitelko,
s radostí Vám oznamuji, že Jana byla přijata a chtěla bych Vám za dceru i celou rodinu poděkovat za Váš skvělý kurz. Jana tam chodila velmi ráda.
M. T.
Paní doktorko,
právě jsme obdrželi vyjádření Gymnázia Nad Kavalírkou, že Honza byl přijat a navíc obsadil velmi slušné pořadí. Děkujeme moc, jsme si vědomi, že je to Vaše zásluha a kurz budeme všude doporučovat. Přejeme úspěšné žáky v dalších letech.
J. K.
PaedDr. Iveta Celarová
Mobilní telefon:
+420 731 047 063
E-mail:
iveta.celarova@seznam.cz
Internetové stránky:
www.osmiletagymnazia.cz

Způsob výuky

Struktura kurzu

Kurz je zaměřen na získání a osvojení znalostí z Čj, M a potřebných dovedností v didaktických testech přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Žáci budou připraveni ke státním standardizovaným testům CERMAT.

1. část – zjištění úrovně žákových vědomostí a dovedností v M a Čj získaných na ZŠ

2. část – doučení a docvičení zjištěných nedostatků, doporučení typů úloh k dalšímu procvičování (individuálně každému žákovi)

3. část – v předstihu intenzivní seznámení s učivem ČJ a M 5. třídy – větší zautomatizování některých dovedností (testy u přijímacích zkoušek obsahují převážně učivo 5. třídy, které je v rámci nejednotných osnov základních škol často probíráno až v pozdějším období)

4. část – hlavní náplň:

5. část – zadávání didaktických testů, ukázky testů z minulých školních ročníků, vlastní testy,rozbor správného řešení, vysvětlení problémových úloh atd.